ການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງລະບົບສະໜອງໃນກຸ່ມຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ

ການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຂອງລະບົບສະໜອງໃນກຸ່ມຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ

ຕາມ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຕ່ຳ​ແຜ່ນ​ຕັດ​ຫ​ຍິບ​ຫວຽດ​ນາມ (Vitas)​ ແລ້ວ, Vitas ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ຕ່ຳ​ແຜ່ນ​ຕັດ​ຍິບ ບ ...