Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản tại Đông Nam Á

(VOV5) - Các khuyến nghị của nghiên cứu dự kiến sẽ giúp xác định phương hướng hợp tác khoáng sản ASEAN trong tương lai.

Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mới đây tổ chức Hội thảo khu vực về triển vọng phát triển hợp tác khoáng sản (DPAMC) và nghiên cứu phạm vi của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN (AMDIS).

Hội thảo kéo dài hai ngày thảo luận về những phát hiện và khuyến nghị ban đầu trong các dự thảo Nghiên cứu về DPAMC và Báo cáo xác định phạm vi AMDIS trong khuôn khổ dự án Tăng cường Hợp tác khoáng sản ASEAN.

Nghiên cứu về DPAMC sẽ xem xét tình hình phát triển và hợp tác khoáng sản ASEAN trong bối cảnh chung của thị trường toàn cầu và ngành công nghiệp khoáng sản, đồng thời đề xuất các chiến lược và biện pháp của khu vực. Các khuyến nghị của nghiên cứu dự kiến sẽ giúp xác định phương hướng hợp tác khoáng sản ASEAN trong tương lai và sẽ được xem xét trong giai đoạn hai (2021-2025) của Kế hoạch Hành động về hợp tác khoáng sản ASEAN.

Trong khi đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN hiệu quả tạo điều kiện đầu tư cần thiết vào công tác thăm dò và phát triển khoáng sản trong khu vực. Các khuyến nghị của nghiên cứu xác định phạm vi AMDIS dự kiến sẽ được xem xét nhằm tăng cường hệ thống hiện nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác