Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế

(VOV5) - Diễn đàn kinh tế Việt Nam là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2017 đến nay, luôn gây được tiếng vang lớn có sức lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế.

 Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập trong tình hình mới” dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/6 tới. Diễn đàn sẽ trao đổi ý kiến, chia sẻ quan điểm về nội hàm nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp lớn cho việc xây dựng năng lực tự chủ của nền kinh tế Việt Nam.

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế toàn cầu, mặt khác theo nhiều chiều cũng đã tác động tới kinh tế - xã hội của Việt Nam. Một mặt, Covid-19 làm bộc lộ rõ hơn những vấn đề còn tồn tại, đặt ra nhiều thách thức lớn cần phải khắc phục của nền kinh tế; mặt khác cũng mở ra những cơ hội, chiều hướng phát triển mới, hướng tới mục tiêu vừa ứng phó với dịch bệnh hiệu quả, vừa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, yêu cầu cần tiếp tục thực hiện hiệu quả và thực chất cơ cấu lại nền kinh tế được đặt ra một cách cấp thiết, giúp tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong trung và dài hạn.

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế - ảnh 1: Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh: vtc.vn

Mục tiêu mà Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 năm nay hướng tới là dự báo diễn biến kinh tế quốc tế, các xu hướng mới trên thế giới sau đại dịch Covid-19; đánh giá, phân tích một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc về các thành tựu, tồn tại và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 tại Việt Nam trong thời gian qua và xác định các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, các bước cải cách, cơ cấu lại nền kinh tế nhằm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Thành Phong cho biết: "Một trong những vấn đề căn cốt có tính tổng thể và dài hạn trong phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới đó là xây dựng nền kinh tế phát triển năng động nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế như đã xác định trong mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 đã được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam."

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế - ảnh 2Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương. Ảnh:  baotintuc.vn

 Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ tư gồm phiên toàn thể - Tọa đàm cấp cao chủ đề "Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới". Đồng thời, có 3 phiên Hội thảo chuyên đề với 3 chủ đề tương ướng là "Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19”; "Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản"; "Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng". Diễn đàn cũng sẽ trao đổi ý kiến, chia sẻ quan điểm về nội hàm nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời, đề xuất chủ trương, giải pháp lớn cho việc xây dựng năng lực tự chủ nền kinh tế.

Đề xuất các cách tiếp cận giữa xây dựng nền kinh tế tự chủ và hội nhập trong tình hình mới. Trong đó, tự chủ về công nghệ và thị trường trong nước là hai nội dung trọng tâm của diễn đàn. Cụ thể, tự chủ công nghệ là “trụ đỡ” của chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, còn xây dựng thị trường trong nước là “đòn bẩy”.

Về nội dung “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng”, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương nhấn mạnh: "Một trong những thành tố rất quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ là phải độc lập, tự chủ về mặt công nghệ hiện nay chúng ta đã có những bước tiến bộ rất lớn về công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tuy nhiên, so với yêu cầu mục tiêu đặt ra chúng ta vẫn còn khá chậm. Do vậy, đặt vấn đề thảo luận về đổi mới công nghệ chuyển đổi số trong diễn đàn kinh tế lần này là một nội dung hết sức quan trọng và gắn với chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ."

Diễn đàn kinh tế Việt Nam là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2017 đến nay, luôn gây được tiếng vang lớn có sức lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế, được đánh giá là diễn đàn kinh tế hàng đầu có tầm khu vực và quốc tế của Việt Nam. Trong phiên toàn thể của diễn đàn năm nay, sẽ diễn ra cuộc tọa đàm cấp cao với sự tham gia của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có phát biểu quan trọng để tổng kết diễn đàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác