Tham vọng Schengen và thách thức COVID-19

Tham vọng Schengen và thách thức COVID-19

(VOV5) - Hiệp ước Schengen với đường biên giới mở luôn được coi là niềm tự hào, là một trong những thành tựu lớn nhất của quá trình hội nhập châu...