Nghị định 20/2022/NĐ-CP CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

(VOV5) - Nghị định 20 có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 với một số nội dung mới đáng chú ý liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nhằm cụ thể hoá quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020, vào ngày 10/03/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghe âm thanh chi tiết tại đây:

Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang và cộng sự.

Nhà B23, Khu Biệt thự Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84)02435376939. Fax: (84)02435376941

Website: www.nhquang.com

Nghị định 20 có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 với một số nội dung mới đáng chú ý liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng như sau:

Thứ nhất, Nghị định 20 đã bổ sung trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng áp dụng cho nhà thầu thi công xây dựng. Cụ thể, bên cạnh bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường, nhà thầu sẽ có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) đối với bên thứ ba. Trước đây, mặc dù được liệt kê là một loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng, việc tham gia bảo hiểm TNDS với bên thứ ba chỉ mang tính chất "khuyến khích" theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 mà không mang tính chất bắt buộc.

Thứ hai, Nghị định 20 cũng bổ sung một số các quy định cụ thể liên quan đến trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với bên thứ ba tương tự như các loại bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc khác, bao gồm:

(i) Phạm vi bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm và nhà thầu thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm, bao gồm những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có).

(ii) Số tiền bảo hiểm tối thiểu:

- Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.

- Đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có), số tiền bảo hiểm tối thiểu được xác định như sau:

. Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

. Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

(iii) Thời hạn bảo hiểm là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Thứ ba, về hiệu lực thi hành, những hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng bảo hiểm TNDS đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày 01/07/2022 được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung về bảo hiểm TNDS đối với bên thứ ba tại hợp đồng bảo hiểm, các tổ chức, cá nhân cần áp dụng quy định tại Nghị định 20.

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng tại Nghị định 20 là sự thay đổi phù hợp về cả mặt cơ sở pháp lý và đòi hỏi thực tiễn. Theo đó, việc bổ sung trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS với bên thứ ba của nhà thầu sẽ tạo tính tương thích giữa hệ thống các văn bản pháp luật liên quan. Cụ thể, trách nhiệm này hiện đã được quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và Nghị định 37/2015/NĐ- CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Bên cạnh đó, Nghị định 20 cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với bên thứ ba trong hoạt động đầu tư xây dựng, đảm bảo khôi phục tổn thất nhanh chóng, đầy đủ để hoạt động xây dựng được thông suốt, tạo sự yên tâm cho các chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng. Do đó, các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cần cập nhật các quy định của Nghị định 20 để đảm bảo tuân thủ về nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với bên thứ ba. 

Phản hồi

Các tin/bài khác