Bảo đảm tự do tín ngưỡng cho đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai

(VOV5) - Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh giải quyết kịp thời nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5 tôn giáo. Đó là công giáo, phật giáo tin lành, cao đài và Bahai. Trong đó đạo Tin lành có số lượng tín đồ đông nhất và tín đồ theo đạo Tin lành chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo đảm tự do tín ngưỡng cho đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 1Giáo dân đi lễ nhà thờ Plei Mơ Nú

Theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh giải quyết kịp thời nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Văn Nô, Phó Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai, cho biết:Tính đến thời điểm hiện tại, trên toàn tỉnh Gia Lai có 279 điểm được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo và hiện tại chỉ còn 41 điểm chưa đăng ký. Sở dĩ những điểm này chưa được đăng ký là do tín đồ của các trường phái này quá ít và họ sinh hoạt tôn giáo tại gia và một phần nữa là họ chưa có nhu cầu để đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, chăm lo nhu cầu sinh hoạt các tôn giáo đều như nhau.

Bảo đảm tự do tín ngưỡng cho đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai - ảnh 2Ông Nguyễn Văn Nô, Phó Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai, trả lời phỏng vấn báo chí

Cùng với việc cho tổ chức thành lập điểm tôn giáo trực thuộc cũng như là đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, tỉnh Gia Lai cũng giao đất, cấp phép xây dựng các công trình tôn giáo phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của bà con.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác