Bình Thuận phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

(VOV5) - Tại buổi làm việc giữa Bộ Chính trị và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ngày 02/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để đạt được mục tiêu này, từ nay đến năm 2020, tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh; có cơ cấu kinh tế phù hợp: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với 3 trung tâm mang tầm quốc gia là Trung tâm năng lượng, Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, Trung tâm du lịch- thể thao biển.

Xây dựng tỉnh Bình Thuận là địa phương có đủ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, đồng bộ, liên thông với cả nước; môi trường được bảo vệ tốt; quốc phòng an ninh không ngừng được củng cố, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng trong sạch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Bình Thuận là tỉnh có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế và quốc phòng- an ninh trong khu vực duyên hải cực Nam Trung bộ, là cửa ngõ giao thương với các tỉnh trong vùng kinh tế động lực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên; có tiềm năng lớn về năng lượng, khoáng sản, nông- lâm- thủy sản và dịch vụ du lịch. Đặc biệt, Bình Thuận là một trong ba địa phương có ngư trường lớn nhất cả nước, là địa bàn quan trọng trong khu vực phòng thủ.         


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị tỉnh Bình Thuận kiên trì, kiên quyết, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tập trung các biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tỉnh cần chấn chỉnh, sửa chữa những yếu kém qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bình Thuận phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại - ảnh 1

Sau buổi làm việc này, Bộ Chính trị sẽ có Kết luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và một số chủ trương phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác