Các nước gửi Điện, Thư chia buồn về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

(VOV5) - Lãnh đạo các Đảng cũng đã gửi Điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến ông Lê Khả Phiêu.

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Lãnh đạo Hàn Quốc, Lãnh đạo Cộng hòa Nicaragua, Lãnh đạo các Đảng đã gửi Điện chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến ông Lê Khả Phiêu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác