Đại hội MTTQ VN lần thứ 9 thảo luận về việc bảo vệ môi trường

(VOV5) - Đặc biệt môi trường tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được đặc biệt chú trọng.
Đại hội MTTQ VN lần thứ 9 thảo luận về việc bảo vệ môi trường - ảnh 1 Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9 thảo luận về việc bảo vệ môi trường. - Ảnh: TTXVN

Trong chương trình Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9, chiều 19/9, các đại biểu thảo luận về việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh cuả đất nước...

Theo Giáo sư, viện sỹ Trần Đình Long, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8, trong 5 chương trình thảo luận tại Đại hội lần này, vấn đề bảo vệ môi trường các đô thị, đặc biệt môi trường tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được đặc biệt chú trọng.

Giáo sư Trần Đình Long cho rằng: "Có 5 chương trình, trong đó chương trình thứ hai là vấn đề xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Mong muốn của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng như Trung ương là giám sát thực hiện các chương trình này. Từ nay đến hết năm 2024 là làm sao phải di dời được toàn bộ nhà máy độc hại, trên 100 nhà máy ra khỏi thành phố Hà Nội. Các trường Đại học lớn, các bệnh viện lớn di dời ra khỏi Hà Nội. Như thế thì sẽ làm cho đô thị được văn minh".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác