Đài Tiếng nói Việt Nam tổng kết tuyên truyền Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện hơn 400 tác phẩm báo chí viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (Khóa 12) "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". 

Năm 2020, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện hơn 400 tác phẩm báo chí viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các thông tin sai sự thật, xấu độc trên Intenet, mạng xã hội; cũng như những quan điểm sai trái, nhận định thiếu khách quan, xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, xã hội trong nước.

Các chuyên mục “Nhìn thẳng - Nói đúng” và “Đảng trong cuộc sống”, trên Kênh Thời sự (VOV1) và Chuyên mục “Việt Nam - kiên định con đường đã chọn” của Kênh Đối ngoại (VOV5) và chuyên mục Chính trị trên báo điện tử  VOV.VN đã có nhiều bài bình luận, chuyên đề tập trung vào các chủ đề như: nhận diện những thông tin sai lệch, xấu độc trên mạng xã hội tại Đại hội Đảng bộ các cấp, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch, việc này luôn luôn phải xác định phải “xây” kết hợp với “chống”, trong đó lấy xây làm chính, nhưng cũng không buông nhẹ “chống”. Chúng ta phải có chính kiến, phải có thái độ rất rõ ràng trước những cái xấu cái ác. Người làm tác phẩm để thực hiện Nghị quyết 35, trước hết phải nâng cao kiến thức của mình, bản lĩnh chính trị, lý luận thực tiễn. Phải làm sao mà cái ngòi bút của mình phải sắc sảo, có lý lẽ có sức thuyết phục, để đấu tranh của mình đầy sức thuyết phục, đầy tính chiến đấu. Điều đó là cần thiết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác