7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng

(VOV5) - Công tác tuyên truyền về Đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng được thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú và đa chiều…

 

7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng - ảnh 1

Đồng chí Lê Mạnh Hùng trả lời phỏng vấn phóng viên bên lề Họp báo.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Đại hội XIII khẳng định,  ho biết, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tập trung triển khai công tác tuyên truyền Đại hội XIII bảo đảm chất lượng, hiệu quả, toàn diện.

Một là, tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra. Xây dựng và phát hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền hết sức cụ thể, chi tiết, chủ động, như: Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn bản nêu trên là cơ sở quan trọng giúp cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ Đại hội XIII của Đảng ở các cấp, các ngành, đoàn thể bảo đảm đúng tiến độ và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Hai là, chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời, nhanh nhạy, linh động, sáng tạo. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành rất sớm. Ngay từ đầu năm 2020, ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn báo chí tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hai hình thức lớn là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức tuyên truyền được chia làm ba giai đoạn; Trước, trong và sau Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các báo đã đăng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thông qua việc lập nhiều chuyên trang, chuyên mục, các cơ quan báo chí phản ánh, tập hợp nhiều ý kiến tâm huyết của các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất, kiến giải những vấn đề xác đáng, có giá trị về lý luận và thực tiễn, thể hiện trí tuệ, sự nghiêm túc trong nghiên cứu, tâm huyết, trách nhiệm trong góp ý vào dự thảo văn kiện của các tầng lớp nhân dân.

7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng - ảnh 2

Đồng chí Lê Mạnh Hùng phân tích rõ 7 kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền Đại hội XIII.

Công tác định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền miệng về Đại hội XIII được quan tâm triển khai thông qua các Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng trong toàn quốc; công tác chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn quốc và thông qua Hội nghị báo cáo viên Trung ương theo hình thức trực tuyến tới tận xã, phường, thị trấn.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng trên trang Thông tin tổng hợp tuần, Báo cáo công tác báo chí trong tuần, nhất là trên các báo, tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đặc biệt, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở chuyên trang điện tử “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII” từ ngày 03/10/2020 - là kênh thông tin chính thống về Đại hội XIII của Đảng; đến nay Trang tin này đã đăng tải hơn 7.000 tin, bài, hơn 600 tư liệu văn kiện, gần 100 video clip, gần 450 tin, bài dưới hình thức giọng nói, với 6 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Nga); đạt mức 1 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Ba là, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các luận điểm sai trái về Đại hội XIII của Đảng: Công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền về Đại hội cũng được quan tâm, chú trọng tới các cơ quan đại diện của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; dịch bài phát biểu, bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra 05 ngoại ngữ để phục vụ công tác thông tin đối ngoại; biên soạn, xuất bản cuốn sách “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam” với cách trình bày mới mẻ, hấp dẫn, công phu và được phát hành tại Khu trưng bày sách của Đại hội XIII. Phối hợp tổ chức có hiệu quả việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, ngăn chặn các blog cá nhân có nội dung chống phá Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trước thời điểm diễn ra Đại hội đang được triển khai bài bản, hiệu quả.

Bốn là, tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng, cụ thể:

Đã ban hành các văn bản để tổ chức, vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII. Trong đó, Quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên tác nghiệp; quy định việc phỏng vấn đại biểu cần đăng ký với Trung tâm Báo chí để điều phối, sắp xếp, giúp phối hợp thuận lợi đồng bộ cho cả người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn.

Đã ban hành “Một số điểm chính trong kịch bản tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng”. Theo đó, ngoài nhiệm vụ chung giao cho các cơ quan báo chí trong cả nước, kịch bản đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm báo chí chủ lực thực hiện. Nội dung kịch bản yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền phải bám sát diễn biến của Đại hội; đề cập cụ thể, chi tiết về thời điểm, nội dung thông tin tuyên truyền, phân công đại biểu trả lời phỏng vấn, cơ quan báo chí thực hiện phỏng vấn; mức độ, liều lượng, tần suất thông tin...

Đã ban hành Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW về việc cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí của đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, đại biểu được quyền cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời phỏng vấn báo chí (qua Trung tâm Báo chí) trong thời gian diễn ra Đại hội theo kịch bản tuyên truyền; đại biểu có quyền cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn đối với các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIII, việc góp ý các dự thảo văn kiện; phản ánh ý kiến tâm huyết, trach nhiệm, kỳ vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đại hội; các ý kiến tham luận đã công bố tại Đại hội...

Trung tâm Báo chí bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng - ảnh 3

Phóng viên báo chí trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Đại hội. Ảnh: TTXVN.

Năm là, hoàn thành việc trưng bày sách, báo và in sách, sao phim làm quà tặng Đại biểu dự Đại hội XIII. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, thẩm định và trưng bày sách, báo tại hành lang phía Đông tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia; trên diện tích mặt sàn 300m với sự tham gia của một số cơ quan báo, đài chủ lực và trên 30 nhà xuất bản, một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm, với gần 2.000 tên sách, tựa sách của các đầu sách tiêu biểu có chất lượng; được trưng bày theo 05 chủ đề và 05 mảng sách. Trong đó, đáng chú ý, có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 04 nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Thông tấn, Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông, hoàn thành việc in ấn sách, sao chép phim và hộp quà làm quà tặng đại biểu dự Đại hội, bao gồm những đầu sách rất có giá trị như: Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia: Vững bước trên con đường đổi mới của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cuốn Việt Nam 35 năm đổi mới; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 01 bộ phim 90 tập Việt Nam biên niên sử truyền hình. Các đầu sách, phim được các đơn vị dành nhiều tâm huyết biên tập, vừa bảo đảm về nội dung, trang trọng, đẹp về hình thức.

Sáu là, biên soạn và phát hành một số ấn phẩm tài liệu tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, như: “Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”, “Hỏi - Đáp về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”, “Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Tài liệu tuyên truyền những thành tựu quan trọng của đất nước 5 năm 2016-2020.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp rà soát, hoàn thiện mẫu thiết kế ma-két trang trí Hội trường Đại hội XIII, các khẩu hiệu trang trí ở khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia; hoàn thiện trang trí các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, việc trang trí các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội bảo đảm trang trọng, sinh động, rực rỡ, tươi sáng; các panô, cờ phướn, áp phích sạch, không có quảng cáo, thực hiện đổi mới việc trang trí đèn trên một số tuyến phố. Công tác chuẩn bị Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng đang được các cơ quan tích cực triển khai.

Bảy là, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền về Đại hội XIII theo sự chỉ đạo của Trung ương; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên báo chí và không gian mạng. Tổ chức tốt việc vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, chia sẻ các thông tin tích cực; đăng tải các tin, bài viết về Đại hội XIII của Đảng trên mạng xã hội trong và ngoài nước, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đến nay, công tác tuyên truyền đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc với chất lượng, hiệu quả cao, góp phần tạo không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hướng về và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Hiền Hòa - Phạm Cường

Theo daihoi13.dangcongsan.vn

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác