Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

(VOV5) - Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa có ý kiến về đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác