Huyện Mường Nhé chăm lo công tác xây dựng Đảng

(VOV5) - Công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đặc biệt chú trọng. 

Nhờ đó, Đảng bộ huyện đạt được kết quả tích cực về xóa bản trắng đảng viên, thành lập mới nhiều chi bộ thôn, bản; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Huyện ủy Mường Nhé triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ trên địa bàn bản, khu dân cư, điểm bản” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Huyện Mường Nhé chăm lo công tác xây dựng Đảng - ảnh 1Một buổi cung cấp thông tin cho báo chí của huyện Mường Nhé. 

Hàng năm, Huyện ủy Mường Nhé tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn công tác đảng, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho bí thư chi bộ trên địa bàn huyện. 

Ông Nguyễn Quang Hưng, Bí thư huyện ủy Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cho biết: “Trong nhiệm kỳ vừa qua chúng tôi phát triển được gần 700 đảng viên, trong đó có hơn 500 đảng viên là dân tộc thiểu số. Huyện xóa xong 38/38 bản trắng về đảng viên, phát triển được 75 chi bộ bản, chỉ còn 10 nơi chưa có tổ chức cơ sở đảng. Chúng tôi đang đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức quần chúng ưu tú là đồng bào sinh hoạt tôn giáo, già làng, trưởng bản. Hiện nay đã kết nạp được 26 già làng, trưởng bản là đảng viên, trong đó có 12 trưởng bản kiêm Bí thư Chi bộ. Hàng năm, rà soát, biểu dương, nhân rộng mô hình và lựa chọn những người thực sự có uy tín, tiêu biểu như già làng, trưởng bản. Họ chính là hạt nhân phong trào trong việc tiếp thu tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo và họ cũng chính là hạt nhân để giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.”

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ đề từng năm hoặc theo nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc của địa phương. Phân công lãnh đạo cấp huyện và xã về dự một số buổi sinh hoạt chuyên đề với cơ sở; có phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt từng chi bộ. Với cách làm này, các cấp ủy vừa nắm được tình hình, chất lượng sinh hoạt chi bộ; tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao, tính chiến đấu của đảng viên và chi bộ nâng lên. Qua đó, góp phần cơ bản ổn định cuộc sống người dân, người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Huyện Mường Nhé chăm lo công tác xây dựng Đảng - ảnh 2Cán bộ công an tới thăm dân. 

Ông Lò Văn Vanh, dân tộc Thái, bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, bày tỏ: “So với trước đây cuộc sống khác hoàn toàn rồi. Đường xá trước đây đi lại còn nhiều khó khăn, từ năm 1992 trở lại đây thì đường xá thông dần đến huyện Mường Nhé. Chúng tôi được đọc báo, nghe đài, có ti vi, mạng Internet, con cháu học hành đến nơi đến chốn hơn. Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều lắm, không kể hết. Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (Chương trình 134) hỗ trợ làm nhà cho dân ở. Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) hỗ trợ nhân dân con giống vật nuôi, cây ăn quả, giống cây trồng… Tại Bản Phiêng Vai có vài đảng viên làm ăn kinh tế khá giả.”

Huyện Đoàn Mường Nhé thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển. Từ năm 2019 đến nay, các cấp huyện Đoàn Mường Nhé giới thiệu 254 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp; trong đó 211 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng. Đặc biệt, có người trước đây lầm đường lạc lối nhưng đã hoàn lương, được kết nạp Đảng, đứng trong hàng ngũ lãnh đạo ở địa phương. Ông Lỳ Tư Xè, dân tộc Hà Nhì, Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Nậm Pắc, xã Chung Chải, kể: “Năm 2015 tôi được dân bản tín nhiệm bầu làm trưởng bản. Năm 2017 tôi được kết nạp đảng và làm Bí thư chi bộ 2019. Bản Nậm Pắc có 37 hộ dân với 139 nhân khẩu, trong đó có 16 đảng viên. Chi bộ giúp đỡ bà con làm nông nghiệp, chăn nuôi thoát đói nghèo, mọi người sinh sống hòa thuận.”

Huyện Mường Nhé đã và đang thực hiện tốt công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên trẻ bản lĩnh chính trị vững vang. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện biên giới Mường Nhé.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác