Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương

(VOV5) - Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào nhiệm vụ của Hội đồng lý luận Trung ương trong năm 2020. Các đại biểu cho rằng: Trước những diễn biến khó lường về dịch bệnh; những xung đột trên thế giới tác động đến Việt Nam…điều đó đòi hỏi Hội đồng Lý luận Trung ương cần có nghiên cứu về tính bền vững của phát triển đất nước.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến có giá trị góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội của Đảng và dự thảo Báo cáo tóm tắt Văn kiện.

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương - ảnh 1Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.
- Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: văn kiện có nhiều cái mới về quan điểm phát triển đất nước: "Quan điểm phát triển nhanh, bền vững rất rõ về trung tâm, rõ về vấn đề then chốt, rõ về nền tảng tinh thần và động lực phát triển, an ninh đối ngoại trọng yếu thường xuyên.

Chúng ta xác định rõ động lực, nguồn lực và gắn với đổi mới sáng tạo, đặc biệt trên nền tảng công nghiệp 4.0 để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chứ không phải theo tư duy tiếp cận truyền thống trước đây. Đó là những nội dung Hội đồng có sự đóng góp."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác