Nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và xã hội

(VOV5) - Sáng 29/12, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (khóa 8).

Nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và xã hội - ảnh 1
Ảnh minh họa: xaydungdang.org.vn


Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Năm 2015, vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội được khẳng định ngày càng rõ nét. Mặt trận các cấp đã phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước… được các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân quan tâm, tin tưởng và ngày càng thể hiện sự ủng hộ.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, cho rằng: “Chính phối hợp và thống nhất hành động, MTTQ mới huy động được các tổ chức thành viên tham gia giám sát và phản biện xã hội. Thứ hai, năm qua MTTQ tổ quốc triển khai quyết định 218 về Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuy bước đầu nhưng kết quả bước đầu đáng mừng là huy động các lực lượng làm đúng chức năng tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện. Vì vậy, có tiếng vang trong các tầng lớp nhân dân”.

Năm 2016, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương thức tập hợp ý kiến nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác