Phát huy nguồn lực đại đoàn kết toàn dân

(VOV5) - Trong xu thế hội nhập sâu rộng, Mặt trận Tổ quốc  ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc với vai trò cầu nối đã tập hợp, đoàn kết rộng rãi người dân, nhất là bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài.  Trong đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận như đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… cũng đã phát huy được vai trò, khả năng kết nối các thành viên để  triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, huy động sự đóng góp của người Việt cho quê hương. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Chuyến  thăm và làm việc tại Pháp của đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào năm ngoái đã giúp cho các cán bộ làm công tác mặt trận nắm bắt được đời sống của người Việt tại đây, đồng thời cũng tìm hiểu được nhiều lĩnh vực có thể kết nối giữa trong nước và nước ngoài. Theo ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp: nhiều dự án của cộng đồng người Việt tại Pháp trên lĩnh vực kinh tế, nhân đạo sẽ được triển khai và hợp tác với trong nước thông qua sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đối với từng địa phương, Mặt trận đã vận động để các tổ chức thành viên triển khai nhiều mô  hình hiệu quả như mô hình giảm nghèo ở tỉnh Bến Tre. Bà Nguyễn Thị Phương Đào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre đã chia sẻ về vai trò của Mặt trận và các tổ chức xã hội chính trị của địa phương như sau:Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Mặt trận tổ quốc luôn tuyên truyền cho nhân dân trong hệ thống chính trị trong các tổ chức thành viên của mình để kiều bào, kiều quyến hiểu thêm chủ trương của Đảng và Nhà nước, thông qua đó, tham gia đóng góp cho quê hương. Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội phụ nữ, Hội nông dân làm nhiều chương trình chăm lo cho người nghèo

Phát huy nguồn lực đại đoàn kết toàn dân  - ảnh 1 Bà Tô Thị Bích  Châu, chủ tịch MTTQ TPHCM. Ảnh:báo người lao động

 

Thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hệ thống mặt trận như đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo và người khuyết tật.., đã góp phần thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, dự án kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Qua các hoạt động, Mặt trận đã phát huy vai trò giám sát việc triển khai các dự án, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của người Việt ở khắp nơi trong các hoạt động từ thiện xã hội, các dự án đầu tư. Bà Nguyễn Thị Đàng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Bình Định cho biết về hiệu quả của các hoạt động của Mặt trận:Về tuyên truyền trong nhân dân hiểu được chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chính sách kêu gọi đầu tư phát triển cho đất nước trong giai đoan hiện nay. Tăng cường tuyên truyền đối ngoại nhân dân trong hệ thống mặt trận và các tổ chức đoàn thể vận động người Việt ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương

 

Phát huy nguồn lực đại đoàn kết toàn dân  - ảnh 2Các đại biểu Ảnh: dangcongsan.vn

Để phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, cả trong nước và nước ngoài,  thì việc phối hợp với các tổ chức khác để tạo ra sức mạnh tổng hợp là điều cần thiết. Để giúp người dân, nhất là người Việt ở nước ngoài hiểu rõ tình hình đất nước, chủ trương của Nhà nước và những chính sách rộng mở thu hút kiều bào, thì Mặt trận Tổ quốc cần phải kêu gọi và dựa vào sự hỗ trợ của các tổ chức như Sở ngoại vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc tạo nên sức mạnh tổng hợp. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM khẳng định:Ngoài hoạt động riêng của mặt trận kêu gọi đại đoàn kết toàn dân, thì đối với người dân việt nam ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi phối hợp với Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức của thành phố HCM từ đó tổng lực hoạt động của mình để người Viêt ở nước ngoài có thông tin để hiểu rõ hơn tình hình trong nước kêu gọi đầu tư

Phát huy nguồn lực đại đoàn kết toàn dân  - ảnh 3 Nhân dân phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai) múa hát mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh:hanoimoi.com.vn

Trong xu thế hội nhập sâu rộng, Mặt trận Tổ quốc  ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân. Với sự tham gia của các tổ chức thành viên của Mặt trân và các tổ chức chính trị xã hội khác, Mặt trận phát huy được mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp,  đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác