Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử

(VOV5) - Sáng 19/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, các đại biểu cho ý kiến bước đầu vào dự thảo Quy chế hoạt động; Kế hoạch hoạt động và Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo. Các đại biểu đều thống nhất việc xây dựng Quốc hội điện tử phải đáp ứng yêu cầu về tính khả thi, hiệu quả, có định hướng tương lai; đồng thời bảo đảm đồng bộ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp. Nguồn: daibieunhandan.vn

Bên cạnh đó, chú ý đến các yếu tố khoa học, công nghệ, bảo đảm phục vụ hoạt động của Quốc hội trong quan hệ đối ngoại song phương, đa phương và các tổ chức nghị viện mà Quốc hội Việt Nam là thành viên; tham gia chủ động, tích cực, có tiếng nói của Quốc hội Việt Nam trên các diễn đàn chuyển đổi số...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác