Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2

(VOV5) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, ngày 25/5, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2. 

Trong tuần này, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó, đáng chú ý trong tuần này sẽ diễn ra phiên trực tiếp, Quốc hội nghe Đoàn giám sát báo cáo về thảo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. 

Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm; đồng thời đưa những giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong thời gian tới.

Cũng trong tuần này, các dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến gồm: Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Quốc hội cũng nghe Tờ trình về: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác