Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(VOV5) - Ban Tuyên giáo đề nghị các đại biểu Báo cáo viên Trung ương nghiên cứu, lĩnh hội kết quả hội nghị, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên.

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tuyến.

Thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  - ảnh 1Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với hình thức kết nối trực tuyến điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Hoàng Giang

Tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 7/10, tại Thủ đô Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Tuyên giáo đề nghị các đại biểu Báo cáo viên Trung ương nghiên cứu, lĩnh hội kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác