Tổ chức kinh tế hợp tác được phép hoạt động tín dụng nội bộ

(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đề nghị: Quy định cụ thể để tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân được phép hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng 20/9, cho ý kiến vào dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đề nghị: Quy định cụ thể để tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân được phép hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật.

Dự án Luật Hợp tác xã tập trung hoàn thiện các quy định về bản chất của Hợp tác xã (HTX), phát triển thành viên HTX. Dự án Luật quy định theo hướng cá nhân, tổ chức có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải; tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân được phép hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng: "Cần cụ thể hóa trong luật về điều kiện để tổ chức kinh tế hợp tác thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ. Hiện nay có mỗi điều kiện là tổ chức kinh tế đó là phải có tư cách pháp nhân thì được hoạt động tín dụng nội bộ. Vấn đề này theo tôi cũng phải làm rất rõ. Bởi vì hoạt động tín dụng có những quy tắc riêng, có những quy định rất chặt chẽ để quản lý. Nếu chúng ta mở rộng quá mà không có kèm theo những điều kiện thì sẽ có những rủi ro. Chỗ này phải cân nhắc thêm và làm rõ điều kiện là điều kiện cụ thể nào".        

Tại phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác