Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

(VOV5) - Liên hiệp hội đã từng bước khẳng định vai trò vị thế của tổ chức chính trị xã hội.

Chiều 10/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao Liên hiệp hội đã không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng, từng bước khẳng định vai trò vị thế của tổ chức chính trị xã hội.

Thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác