Vùng 5 Hải quân tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

(VOV5) - Ngày 18/10, Đại học Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền về công tác “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

Tại đây, báo cáo viên của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã trình bày những vấn đề về biển Đông trong tình hình hiện nay như: chiến lược một số nước ở biển Đông; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển Đông. 

Đại tá Đậu Khải Hoàn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 5 cho biết buổi tuyên truyền nhằm giúp sinh viên nắm và hiểu thêm về quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển, đảo. Làm cho các bạn nhận thức sâu sắc hơn âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc đối với biển Đông và muốn sinh viên hiểu sâu hơn về mục tiêu, giải pháp của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trên biển Đông.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác