Xây dựng Luật Quy hoạch thành hệ thống luật đồng bộ, thống nhất

(VOV5) - Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Chiều 2/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Xây dựng Luật Quy hoạch thành hệ thống luật đồng bộ, thống nhất - ảnh 1Ông Phùng Văn Hùng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 37 luật khác như Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công… để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 1/1/2019. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, đa số ý kiến đại biểu quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành Luật này. Ông Phùng Văn Hùng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, cho rằng: Luật Quy hoạch được ban hành như một cuộc cách mạng trong họat động quy hoạch. Luật đã bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, sản phầm và dịch vụ không còn phù hợp với kinh tế thị trường; làm giảm số lượng quy hoạch từ khoảng 19.000 loại quy hoạch khác nhau xuống 200-300 quy hoạch, khắc phục đáng kể dàn trải, trồng chéo trong công tác quy hoạch và tình trạng lãng phí trong phân bổ và nguồn lực của đất nước.

Các đại biểu cũng cho biết cử tri và người dân mong muốn có một hệ thống quy hoạch đồng bộ, thống nhất, đặc biệt Luật Quy hoạch liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, khi ban hành sẽ khắc phục tình trạng quy hoạch chồng lấn quy hoạch, quy hoạch treo trong lĩnh vực xây dựng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác