Xây dựng quân đội vững mạnh, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

(VOV5)- Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 9 khai mạc sáng nay, 1/7, tại Hà Nội.

Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần này có sự tham dự của hơn 700 đại biểu, là những điển hình tiên tiến  xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2010-2015; đại biểu đại diện các tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Chiến sĩ thi đua toàn quốc, toàn quân.

Đây cũng là dịp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn quân và là dịp biểu dương, tôn vinh các tấm gương điển hình tiên tiến, "người tốt, việc tốt"  toàn quân trong 5 năm qua.

Xây dựng quân đội vững mạnh, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với các chiến sĩ thi đua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn và rất nặng nề. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam  anh hùng, Quân đội Nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Quân đội nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước,đoàn kết một lòng, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ. Quân đội kiên trì phấn đấu góp phần thiết thực gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chủ động hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc, nỗ lực phấn đấu để tiến cùng thời đại, vì hòa hình hữu nghị, hợp tác và phát triển.”

Thủ tướng đề nghị: Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phải tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng sau Đại hội này, Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân thực sự là động lực ngày càng to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác