Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị rất cao, lực lượng Công an nhân dân đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng...
Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 3/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, trải qua 91 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Bộ Công an thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 2Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị rất cao, lực lượng Công an nhân dân đã có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, với hàng trăm kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng, tổ chức các biện pháp công tác chặt chẽ. Chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy địa phương, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác