Con đường mà Đảng Cộng sản lựa chọn đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam phù hợp xu thế phát triển của thời đại

(VOV5) - Đảng Cộng sản Việt Nam là người khơi dậy sức mạnh của dân tộc; mục tiêu phấn đấu của Đảng là độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Hôm nay, 3/2, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Con đường mà Đảng Cộng sản lựa chọn đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam phù hợp xu thế phát triển của thời đại - ảnh 1Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: vov.vn

Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào tuổi 91 trong một tâm thế đặc biệt: Vừa hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân khi hoạch định mục tiêu, đường hướng cho đất nước trong chặng đường phía trước, đồng thời lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo tinh hoa, chèo lái dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, viết tiếp những trang sử hào hùng trong thế kỷ 21. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một lần nữa khẳng định, con đường mà Đảng lựa chọn để dẫn dắt dân tộc Việt Nam gần một thế kỷ qua là con đường duy nhất đúng, phù hợp với quy luật khách quan, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Dư luận trong nước và quốc tế đều tin tưởng rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam là dấu mốc quan trọng, hoạch định đường lối để phát triển Việt Nam hiện đại trong một giai đoạn mới. Những quyết định của Đảng chắc chắn sẽ được người dân Việt Nam ủng hộ vì những quyết định đó phản ánh mục tiêu chính của Đảng là làm cho cuộc sống ở Việt Nam thịnh vượng và hạnh phúc.

Bài xã luận “Đặt trọn niềm tin với Đảng, chung sức, đồng lòng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới” trên báo Nhân dân ngày 3/2 cũng khẳng định: Với bề dày kinh nghiệm, truyền thống vẻ vang hơn 90 năm của Đảng, với đường lối đúng đắn, hợp quy luật, hợp lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao,Việt Nam nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Báo Quân đội Nhân dân số ra cùng ngày có bài xã luận “Đảng khơi dậy sức mạnh toàn dân tộc”, trong đó khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là người khơi dậy sức mạnh của dân tộc; mục tiêu phấn đấu của Đảng là độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác