Chính phủ Đức tài trợ dự án tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam

(VOV5) - Danh mục Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”, do Chính phủ Đức tài trợ, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án nhằm tăng cường quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới mặt đất tại Việt Nam, phòng chống nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Dự án sẽ bổ sung các dữ liệu điều tra cơ bản về nước ngầm tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường năng lực kỹ thuật về điều tra, đánh giá bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho các cơ quan tham gia Dự án; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cho địa phương. Về hạn mức vốn của Dự án, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 1,5 triệu Euro, vốn đối ứng của Việt Nam 91.100 Euro . Dự án được thực hiện từ năm 2015 – 2017, do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác