Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Giang

(VOV5) -  Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang bàn hướng phát triển những sản phẩm chủ lực, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đầu vào, giúp nông dân ổn định sản xuất.


Ngày 29/11, đến thăm một số cơ sở hợp tác xã và làm việc với lãnh đạo huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về phát triển Hợp tác xã trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang tổ chức khảo sát toàn diện về tình hình Hợp tác xã ở quy mô toàn tỉnh để thấy hiện trạng Hợp tác xã của Bắc Giang. Hợp tác xã là nhu cầu của nông dân vì từng hộ không tự lo được, chính quyền cũng không thể lo đời sống của từng hộ, mà từng hộ phải cố gắng và nơi gắn bó chính quyền và nhân dân chính là Hợp tác xã.


Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Giang - ảnh 1
Chủ tịch UBTƯMTTQ Nguyễn Thiện Nhân thăm HTX Nấm Tiên Lục huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.


 Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang bàn hướng phát triển những sản phẩm chủ lực, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đầu vào, giúp nông dân ổn định sản xuất; tổ chức hội nghị chuyên đề, bằng chính mô hình các hợp tác xã hiện có; nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã, trong đó tuyển cán bộ có khả năng nghiên cứu thị trường để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác