Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm đổi mới tại Việt Nam: lịch sử và hiện tại”

(VOV5) - Ngày 06/10, tại trụ sở của Viện Viễn Đông ở Moscow, Liên bang Nga, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN tổ chức hội thảo Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề “Kinh nghiệm đổi mới tại Việt Nam: lịch sử và hiện tại”. 


Tham dự hội thảo có hơn 40 nhà Việt Nam học và các nhà nghiên cứu thuộc các Viện nghiên cứu và Đại học lớn của Nga như: Viện Viễn Đông, Viện Đông phương học, Đại học tổng hợp Saint Petersburg, Đại học tổng hợp Viễn Đông Vladivostok….Hội thảo khoa học  “Kinh nghiệm đổi mới tại Việt Nam: lịch sử và hiện tại” được chia thành 4 phần chính: “Những cải cách chính trị”; “Những cải cách kinh tế - xã hội”; “Lịch sử” và “Tiếng Việt, văn học, văn hoá và nhân chủng học”.

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích và thảo luận mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, những tác động của chính sách “Đổi mới” đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam, đồng thời khẳng định những thành tựu của quá trình “Đổi mới” đã thay đổi triệt để bộ mặt đất nước, đưa Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và tiến lên mức phát triển trung bình theo tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc. Tại hội thảo các đại biểu cũng trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề, như: quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga; bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp mới của Việt Nam; cải cách và hiện đại hoá giáo dục Việt Nam; bảo vệ các giá trị tinh thần, bản sắc dân tộc và truyền thống văn hoá Việt Nam... Các đại biểu cũng thảo luận về những thay đổi sâu sắc trong tình hình chính trị quốc tế và những tác động của nó đến chính sách “Đổi mới” của Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác