Tăng trưởng xanh - hướng đi tất yếu của kinh tế Việt Nam

(VOV5) - Tại Hội thảo “Các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” ngày 15/9, do Bộ kế hoạch & Đầu tư và báo Nhân dân tổ chức, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định tăng trưởng xanh, bền vững sẽ là con đường tất yếu của nền kinh tế Việt Nam dù còn là hướng đi mới, có nhiều thách thức về thể chế, nguồn lực.

Tăng trưởng xanh - hướng đi tất yếu của kinh tế Việt Nam - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội thảo về các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Ảnh: VGP/Nguyên Linh.Căn cứ trên Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến 2050, Việt Nam xác định 3 nhiệm vụ chiến lược: Giảm phát thải nhà kính và thúc đẩy năng lượng sạch, tái tạo; xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Chiến lược đòi hỏi có nhiều chính sách, hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, cần nhấn mạnh vào công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về hướng tăng trưởng xanh trong mọi cấp, trong nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất giải pháp đột phá trình Chính phủ để thu hút tốt hơn các nguồn lực, thực hiện áp dụng hình thức hợp tác công-tư trong lĩnh vực đầu tư xanh, cũng như xây dựng các cơ chế, giải pháp tranh thủ nguồn lực trong nước và quốc tế cho tăng trưởng xanh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác