Tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp

(VOV5) - Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 4/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng cao nhất trong các năm 2017-2020 và tăng ở tất cả các ngành kinh tế.

Trong tháng 4/2021, Việt Nam  có gần 15.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 180 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 33% về số doanh nghiệp, tăng trên 59% về vốn đăng ký. Trong tháng, cả nước còn có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những tín hiệu tích cực về triển vọng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả nước có hơn 44 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 628 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có hơn 19 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác