Xuất khẩu thủy sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2030

(VOV5) - Mục tiêu đặt ra là kinh tế thủy sản sẽ đóng góp 30% GDP trong cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm tại Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2030.

Tại Hội nghị xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là kinh tế thủy sản sẽ đóng góp 30% GDP trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổng sản lượng thủy sản đạt 10 triệu tấn một năm và giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ đạt 20 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2030 - ảnh 1 Ảnh minh họa. Nguồn: cafef.vn

Khi đạt được 30% GDP trong cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành thủy sản sẽ tiến tới sản xuất hàng hóa lớn, có trình độ quản lý khoa học công nghệ hiện đại; giải quyết việc làm cho 3,5 triệu lao động và mức thu nhập sẽ bằng mức bình quân chung của lao động cả nước.

Cùng với đó là xây dựng mối liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu, xóa dần tình trạng làm đơn lẻ như hiện nay. Ngành thủy sản nhận đinh, việc nâng cấp, phát triển hạ tầng cũng là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với đó là xây dựng được các chính sách khuyến khích thành lập các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển khai thác hải sản, trở thành lực lượng đầu tàu, dẫn dắt các hoạt động sản xuất của ngư dân trên biển. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác