Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022

Đêm hữu nghị Việt - Hàn 2022

(VOV5) - Văn phòng KOICA Việt Nam hiện đang thực hiện hàng loạt dự án hợp tác để hỗ trợ Việt Nam phát triển bao trùm, công bằng và môi trường...