Thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 01/01/1964

(VOV5) - Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. 

Thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 01/01/1964; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: số nhà 61, đường Đồng Giao, tổ 20, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 09 tháng 12 năm 2004 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Nguyễn Thị Kiều Oanh liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ: số 14, đường Trần Phú, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Kiều Oanh thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn (địa chỉ trụ sở: đường Trương Hán Siêu, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), người yêu cầu (anh Đinh Đức Thọ, sinh năm 1960; địa chỉ: số nhà 61, đường Đồng Giao, tổ 20, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Phản hồi

Các tin/bài khác