Khai mạc Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

(VOV5) - Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm nay có sự tham gia của 300 đồng bào thuộc 28 cộng đồng dân tộc trong cả nước.

Sáng nay (24/2), tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự khai mạc Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2024. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Khai mạc Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu và chúc tết đồng bào các dân tộc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc là hoạt động được tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc. Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm nay có sự tham gia của 300 đồng bào thuộc 28 cộng đồng dân tộc trong cả nước.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ kho tàng văn hóa độc đáo, phong phú với các giá trị tốt đẹp của 54 dân tộc là niềm tự hào, là tài sản quý giá của quốc gia, là cội nguồn của sức mạnh nội sinh, hun đúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là lực hấp dẫn bạn bè thế giới, là sức mạnh mềm góp phần nâng tầm vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở thực hiện tốt chính sách dân tộc, nhất quán theo nguyên tắc các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển toàn diện; trong đó chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của từng dân tộc, mỗi thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là một trụ cột trong phát triển bền vững, ngày càng khẳng định vai trò to lớn và ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Vai trò của người dân trong sáng tạo, thực hành, trao truyền và thụ hưởng văn hóa ngày càng được coi trọng. Sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực văn hóa ngày càng đông đảo. Để văn hóa là thực sự là nguồn lực nội sinh, là động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển bền vững, đi đến phồn vinh, hạnh phúc, chúng ta phải tiếp tục gìn giữ và bồi đắp các giá trị văn hóa tốt đẹp, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, củng cố, tạo dựng nền tảng tinh thần lành mạnh và tiến bộ, góp phần xây dựng con người Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc".

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm năm nay tổ chức trong 2 ngày 24/2 và 25/2 với nhiều hoạt động, như: Chương trình Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chương trình “Du Xuân” giới thiệu trò chơi dân gian, tri thức dân gian, ẩm thực truyền thống ngày Tết… 3 lễ hội được tái hiện tại Ngày hội, gồm: lễ Trỉa lúa của người B’ru Vân Kiều, Lễ hội Nàng Hai của người Tày và Lễ hội múa đầu năm - Rija Nagar của dân tộc Chăm. Ngoài ra, tại Ngày hội còn có trình diễn trò Xuân Phả tỉnh Thanh Hóa.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác