Tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm

(VOV5) - Ngày 05/04, Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố báo cáo "Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam".

Báo cáo tóm tắt các xu hướng và mô hình đói nghèo trong thời gian gần đây ở Việt Nam và nêu ra những giải pháp để thúc đẩy tiềm năng chưa được khai thác trong lĩnh vực nông nghiệp ở vùng cao, nơi tập trung nhiều người nghèo. Đáng chú ý, theo báo cáo, đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm, đặc biệt là trong các dân tộc thiểu số với tỷ lệ giảm tới 13%, mức giảm lớn nhất trong thập niên vừa qua; cùng với đó, số người dễ bị tái nghèo ở Việt Nam đã giảm xuống chỉ còn 2% trong giai đoạn 2014 - 2016. Báo cáo cũng ghi nhận hiện nay 70% người dân Việt Nam đã được đảm bảo về mặt kinh tế, trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo tiêu chuẩn thế giới. Các tầng lớp thu nhập này đang phát triển nhanh chóng, tăng hơn 20% trong giai đoạn 2010 - 2017.

Tỷ lệ đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm - ảnh 1  Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại lễ công bố, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh kết quả nghiên cứu của Báo cáo "Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam" cho thấy các chính sách về kinh tế và xã hội của Việt Nam đã đem lại nhiều kết quả lớn về giảm nghèo cũng như cải thiện chất lượng sống của hàng triệu người dân trên toàn quốc. Tỷ lệ giảm nghèo giảm xuống đặc biệt tại các nhóm dân tộc thiểu số là điều đáng khích lệ và người dân cần được tiếp tục mở rộng cơ hội về thu nhập và hỗ trợ. Ông Ousmane Dione cũng đưa ra một số khuyến nghị và biện pháp để giảm nghèo cũng như đẩy mạnh công bằng trong xã hội tại Việt Nam: "Một là chúng ta phải thực hiện tiếp tục đầu tư cho hạ tầng để người nghèo có thể kết nối với nhiều cơ hội kinh tế hơn. Thứ 2, phải đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp để người nghèo ở những khu vực nông thôn, đặc biệt là những người ở các khu vực miền núi và vùng cao, có thể tham gia vào các hoạt động canh tác đem lại lợi nhuận cao hơn. Thứ 3, tận dụng và dựa trên thành tựu giáo dục cơ bản của Việt Nam để nâng cao cơ hội cho tất cả các trẻ em ở hoàn cảnh khác nhau để các em có cơ hội thành công như nhau, được tham gia vào giáo dục sau phổ thông và được đào tạo về kỹ năng cho những công việc trong tương lai".

Ông Ousmane Dione khẳng định Ngân hàng Thế giới cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục giảm nghèo cũng như tăng cường công bằng để Việt Nam trở thành xã hội không có nghèo đói. Một trong những lĩnh vực ưu tiê n trong Khung đối tác quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới với Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 là tăng trưởng bao trùm, với mục tiêu cụ thể là "hội nhập kinh tế cho nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương", theo đó Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ hộ trợ cam thiệp có mục tiêu để tạo cơ hội kinh tế cho người dân ở các khu vực bị tụt hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác