Bế mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Sau 2 ngày làm việc, chiều 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 7.

Bế mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (Ảnh: Quốc hội)Trước đó, cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chỉ quy định các nguyên tắc, tiêu chí để quyết định các dự án đầu tư. Căn cứ vào đó, Chính phủ sẽ phê duyệt danh mục và mức phân bổ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở giám sát của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với các danh mục dự án và mức bố trí vốn đã tuân thủ theo Luật đầu tư công và Nghị quyết 26 của Quốc hội, đồng thời, kiên quyết tạm dừng, chưa phân bổ với các dự án bố trí vốn chưa đúng, chưa phù hợp với quy định của Luật và Nghị quyết của Quốc hội.

 

Bế mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 2
Ảnh:nhandan.com.vn


Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị với các nội dung đã được thảo luận tại phiên họp, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc, hoàn thiện. Riêng với dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc, mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn rà soát lại từng điều khoản, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý và trình xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời xin ý kiến đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác