Hội thảo khoa học toàn quốc “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử”

(VOV5) - Ngày 15/12, Hội thảo khoa học toàn quốc “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử” do Hội đồng phê bình, lý luận văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo khoa học toàn quốc “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử” - ảnh 1

Nhấn mạnh sự cần thiết của hội thảo khoa học, ông Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng phê bình, lý luận văn học nghệ thuật Trung ương nêu rõ: những năm gần đây, sáng tạo văn học nghệ thuật đề tài lịch sử có sự khởi sắc, xuất hiện một số tác phẩm có giá trị cao. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ hơn khái niệm về lịch sử, đề tài lịch sử, mối quan hệ giữa lịch sử và việc sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhấn mạnh việc hiểu biết lịch sử dân tộc chính là để tiếp nhận và tô thắm những giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa là nghĩa vụ, tình cảm, vừa là đạo lý làm người của dân tộc Việt./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác