Ngành kiểm sát cần thực thi tốt quyền công tố

(VOV) - Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân trong năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Năm 2011 ngành Kiểm sát đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố, số lượng tội phạm được phát hiện xử lý qua tin báo, tố giác của nhân dân tăng cao, các vụ án được khởi tố, giải quyết kịp thời, hạn chế thấp nhất việc oan sai và bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đã đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp hoạt động tố tụng, hạn chế các vi phạm trong hoạt động tư pháp, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm. Trong năm 2012, Ngành Kiểm sát nhân dân tối cao tập trung kiện toàn bộ máy Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhằm nâng cao số lượng, chất lượng khởi tố, điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền, kiến nghị về phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Đẩy mạnh việc tăng cường phối hợp với các ngành trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự…

Ngành kiểm sát cần thực thi tốt quyền công tố  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc. Nguồn VNA

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ngành kiểm sát cần củng cố lực lượng kiểm sát điều tra để thực thi tốt quyền công tố liên quan đến công tác tư pháp;  tiếp tục tăng cường phối hợp đấu tranh tăng cường việc công tố kết hợp với điều tra, giải quyết nhanh dứt điểm các vụ án dân sự, kinh tế thương mại mà dư luận xã hội đang quan tâm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã được quy định rõ trong nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tố, chất lượng kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần nghiên cứu bổ sung, lập luận làm sao để thể hiện rõ ràng quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong Hiến pháp và trong các bộ luật. Để từ đó khi Quốc hội ban hành luật phải bảo đảm là đúng và phù hợp với Hiến pháp. “Viện kiểm sát là một cư quan hiến định hoạt động theo luật của dân thực thi quyền của dân để giám sát kiểm sát hoạt động tư pháp từ đầu đến cuối, ở đâu có thực thi hoạt động tư pháp thì Ngành kiểm sát phải thực thi quyền đó. Tôi cho rằng hai quyền công tố, kiểm soát tư pháp ở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nên giữ nên bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để tốt hơn như Nghị quyết Đại hội Đảng 11 khẳng định như vậy chúng ta vừa triển khai đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội 11 vừa đúng lập luận lý luận thực tiễn của chúng ta hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu ngành kiểm sát triển khai quyết liệt và đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng trong toàn Ngành kiểm sát đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và hoạt động tư pháp nói riêng.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác