Quy định chế độ quản lý cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Quyết định nêu rõ, việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phải đúng mục đích được giao, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại./.

Phản hồi

Các tin/bài khác