Quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ NN tại VN

(VOV5) - Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó,  Nhà nước Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam. Các tổ chức này thực hiện hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Cụ thể: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng ba điều kiện: có tư cách pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập; có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng; có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.


Tổ chức phi chính phủ nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trong thời gian không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài có liên quan. Thời hạn của Giấy đăng ký hoạt động là 3 năm kể từ ngày cấp. 
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định 5 hành vi nghiêm cấm các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài không được thực hiện.

Phản hồi

Các tin/bài khác