Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

(VOV5) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã chính thức khai mạc sáng 30/9/2013, tại Thủ đô Hà Nội.

Thông cáo báo chí về phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI - ảnh 1


Theo Chương trình, Hội nghị sẽ họp từ ngày 30-9 đến ngày 09-10-2013, tiến hành thảo luận, cho ý kiến về : Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2014; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quy chế bầu cử trong Đảng; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác