Việt Nam cam kết sẽ thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc

(VOV5) - Kế hoạch đề cập việc tạo điều kiện để mọi người và cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển.

Việt Nam cam kết sẽ thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc - ảnh 1
Quang cảnh cuộc họp (TTXVN)


Đây là khẳng định của các thành viên Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong phiên họp của Hội đồng diễn ra sáng 8/12, tại Hà Nội. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình nghị sự 2030 như đã cam kết với cộng đồng quốc tế, việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam và xây dựng một Kế hoạch hành động quốc gia nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu này là hết sức cần thiết. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho rằng: Cần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền vững; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường, huy động nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để triển khai thực hiện; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu để bảo đảm tính tích hợp và lồng ghép của các mục tiêu.

Theo dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước. Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Kế hoạch đề cập việc tạo điều kiện để mọi người và cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau.Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác