Việt Nam luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách

(VOV5) - Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo của Liên hợp quốc vừa tiến hành phiên thảo luận rộng về đề mục “Thúc đẩy và bảo vệ quyền con người” tại trụ sở của tổ chức này ở thành phố New York, Mỹ.


Phát biểu tại diễn đàn này, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc ghi nhận những tiến bộ đạt được thời gian qua trong lĩnh vực thúc đẩy quyền con người trên thế giới, đồng thời khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách, coi con người là động lực và mục tiêu của quá trình phát triển đất nước. Điều này dựa trên lịch sử đấu tranh giành độc lập và quá trình đổi mới của Việt Nam, cũng như truyền thống nhân đạo của một quốc gia đa tôn giáo, đa dân tộc và là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa do đó luôn cởi mở với những tinh hoa của các nền văn hóa khác nhau. Đại sứ cũng nêu bật chính sách và thành tựu của Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội, dân sự và chính trị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về các quyền bầu cử, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quá trình cải cách pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác