Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

(VOV5) - Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 11/2014. 

Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương hằng năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - ảnh 1 Câu lạc bộ dân ca ví, giặm Hồng Sơn, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có 50 thành viên, sinh hoạt đều đặn 1 tháng/lần. - Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai thực hiện bảo vệ, phát huy giá trị của di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh theo Công ước của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 11/2014. Việc đầu tư bảo vệ và phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế với những di sản được UNESCO vinh danh nói chung. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, thực hành và trao truyền dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trong cộng đồng; từng bước phát huy giá trị của dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trở thành một sản phẩm văn hóa đặc trưng để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác