Đại hội đại biểu toàn quốc Hội văn nghệ dân gian

(VOV5) - Nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật. 

Đại hội đại biểu Hội Văn nghệ dân gian nhiệm kỳ VIII (2020-2025) diễn ra ngày 20/7 tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội văn nghệ dân gian - ảnh 1

Đại hội đại biểu Hội Văn nghệ dân gian nhiệm kỳ VIII (2020-2025) diễn ra ngày 20/7 tại Hà Nội. Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Phát biểu tại đây, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội, hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội VIII của Hội.

Bên cạnh đó Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu ra 13 thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ khóa VIII (2020-2025). Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý được bầu là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác