Viện Thông tin khoa học đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy

(VOV5) - Sáng 27/4, tại Hà Nội, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm truyền thống và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì. 


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định trong thời đại mới, công tác thông tin, tư liệu, thư viện có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, thời gian tới, Viện Thông tin khoa học hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện điện tử, kết nối với các trung tâm học liệu, nhà trường, thư viện trong nước và quốc tế. Viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin lý luận gắn với đường lối đổi mới của đất nước, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của các nhà khoa học trong và ngoài nước

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác