Việt Nam tích cực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO

(VOV5) - Công ước bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã góp phần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đảm bảo sự tôn trọng đối với di sản văn hóa phi vật thể của các cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi quốc gia về tầm quan trọng của di sản vật thể. Sau 10 năm tham gia Công ước bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Việt Nam đã khẳng định được tính hiệu quả của Công ước nhờ cách làm đúng đắn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị những di sản văn hóa phi vật thể theo cam kết trong Công ước.

Việt Nam tích cực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO - ảnh 1
Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đã được UNESCO công nhận


Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác