Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam

(VOV5) - Ngành văn hóa cần Tập trung nghiên cứu hoàn thiện xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong sáng nay tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, ngành văn hóa cần Tập trung nghiên cứu hoàn thiện xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế gắn với giữ gìn và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam.

Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam - ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các chương trình, hành động của ngành. Tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trong việc tiển khai hành động gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc:Quan tâm đầu tư có trọng điểm trọng tâm tạo sự đột phá về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với thiết chế văn hóa, thể thao, nghiên cứu đầu tư một số công trình văn hóa trọng điểm quốc gia và tầm nhìn đến 2030- 2045 có tầm nhìn khu vực và thế giới tương xứng với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình văn hóa trong việc phục vụ đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác