Bình chọn 25 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2019

(VOV5) -Từ 39 hồ sơ/35 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương,Hội nghị bỏ phiếu bình chọn ra 25 gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng toàn quân năm 2019.

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tổ chức Hội nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019.

Bình chọn 25 gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2019 - ảnh 1Hội nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019, sáng 26/2. Ảnh Tiền phong 

 Việc bình chọn và tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, cơ quan chính trị, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp từ cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Các đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc Quy chế Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân; tổ chức lựa chọn, bình chọn, tuyên dương đảm bảo chất lượng tốt, tạo động lực cho phong trào thi đua quyết thắng và hoạt động phong trào của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Từ 39 hồ sơ/35 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giới thiệu, đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2019, Hội nghị bỏ phiếu bình chọn ra 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 15 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác